Vetenskap

Här följer ett antal dokument som visar att MHD-tekniken som FLR-20 använder fungerar. Tekniken används av energiproducenter världen över (även i Sverige) för att hålla processvattenrör rena från både kalk och rost både inom vatten och kärnkraft. MHD-tekniken har ett mycket utbrett användningsområde när det gäller korrosionsbehandling sedan mer än 30 år.

MHD står för Magnet Hydro Dynamik-teknik och använder inga kemikalier eller salter utan fungerar genom att påverka vattnets egenskaper genom elektromagnetism i induktiva spolar monterade utanpå eller inuti ett vattenrör.

I USA är användandet av MHD-tekniken framför allt inom industrin ingen nyhet utan har sedan 60-talet använts både i processvatten och även av kommunala vattenverk för att reducera kalcium/korrosion och bakterier på ett effektivt sätt. Detta inte bara för att slippa saltet utan för att få ett mjukt (ej aggressivt) vatten och ett nästan helt  underhållsfritt vattensystem. Tekniken har varit baktalad i delar av Europa vilket troligtvis har sin grund i att andra avhärdningstekniker är mer lukrativa för tillverkaren.

Här nedan kan du läsa lite mer om hur resten av världen ställer sig till denna teknik som vi tillhandahåller.

MHD-tekniken är erkänt den bästa och mest miljövänliga avhärdningstekniken enligt US Department of Energy. Har dom fel? Vi och våra kunder anser inte det.
Detta är en sida med länkar till forskningscentrum runt om i världen som bedriver vetenskapliga studier inom MHD-tekniken och statliga departement m.m. OBS: Texterna är på engelska. Klicka för att läsa.

Beskrivning av MHD-Teknikens Funktion i FLR-20
Från statens energiavdelning i USA. (US Department of Energy). Om effektiviteten och fördelarna av MHD i vattenavhärdningens tillämpning inom industrin. Denna sida ger en mycket detaljerad förklaring till varför och hur MHD-tekniken fungerar, effektiviteten och fördelarna. Tar också upp varför tekniken inte har slagit igenom för kommersiellt bruk på vissa marknader och orsakerna till detta bl.a dålig kvalitet hos många tillverkare av MHD-produkter. Läs också Rapport från US Department of Defense. US Department of Energy
Utlåtanden från ett antal Universitet och forskningscenter både i USA, Asien och Europa. Rapport från 1997
Rapport från 2001
Rapport från 2007
Rapport från 2008
Reningsprocessen vid användandet av MHD-tekniken för vattenavhärdning påverkar också att bakterietillväxten i vattnet reduceras avsevärt.
The American Society of Microbiology  May 21-25.2000
Rapport om MHD-teknikens tillämpning i vattentorn och vilken bakteriehämmande effekt den har

Rapport från amerikanska försvarsdepartementet juni 2001 
Rapport från US Department of Defense
Varför filtrera bort den nyttiga kalken med jonbytarfilter när den gör mer nytta avhärdad! Det finns mycket bra anledningar att välja MHD-avhärdning i stället för jonbytartekniken. Varför ta bort nyttiga mineraler som vi behöver?