Köpvillkor

  • av

100% nöjd-kund-garanti
Är du nöjd är vi nöjda. Du kan känna dig helt trygg när du handlar från oss eftersom alla våra produkter har 100% Nöjd-kund-garanti.

Garantin innebär att om du inte skulle vara nöjd med ditt köp kan du returnera varan inom ett år och få hela köpesumman tillbaka, utan diskussion. Garantin gäller även om varan är delvis använd. Bifoga köpekvittot. Du behöver inte förklara varför du returnerar varan, skriv bara att du inte är nöjd och vill ha pengarna tillbaka. Returnera varan till oss med Posten Företagspaket, eller lämna personligen till vår butik i Borlänge, inga andra leveranssätt accepteras. Kunden står för returkostnaden.

10 års produktgaranti. Spara kvittot.

Reklamation
Om du inte är nöjd med varan skall du omgående meddela oss per mail till: order@halsokosthuset.se
Hälsokosthuset står för returfrakten för godkända reklamationer, då skickar vi dig en returfraktsedel.

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt. Returnera varan till oss med Posten Företagspaket, eller lämna personligen till vår butik i Borlänge, inga andra leveranssätt accepteras. Kunden står för returkostnaden.

Snabb leverans
Beställ innan kl 15 måndag–torsdag och före kl 13 fredagar så skickar vi dina varor samma dag.

Fraktkostnad
Sverige: Fraktfritt.
Danmark och Finland: Alltid 199 kr i frakt.

Vi anlitar DB Schenker för alla leveranser. De levererar till sina ombud / utlämningsställen där du får hämta ditt paket. Du får avisering till din mobiltelefon. Har du ingen mobil kommer det avisering per post.

Betalning med Klarna
Du kan välja att få hem varan och i efterhand betala mot faktura eller delbetalning, alternativt att betala ordern direkt med kort, internetbank. För kunder i Danmark och Finland gäller inte fakturabetalning.

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU-rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med mail. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt
Alla priser i webbutiken är inklusive moms.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin eller smset. Du måste själv bevaka att du får leveransbesked via post eller sms. Har du inte fått något besked inom 7 dagar efter din order, skall du kontakta oss så att vi kan hjälpa dig få leveransbeskedet.

Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig 200 kr för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Outhämtat Efterkrav
Outhämtat efterkrav debiteras med 200 kr.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns av oss, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras.
Kontakta oss på telefon 0243-211000 eller maila oss på order@halsokosthuset.se för att ändra din beställning

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Sekretess- och integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår policy >>

Avkalkning
ägs och drivs av företaget High Tech Scandinavia AB, org.nr 556873-7927, vanligen kallat Hälsokosthuset. Vi finns på Hugo Hedströms väg 10, 781 72 Borlänge. Tel 0243-211000. Mail order@halsokosthuset.se