Om oss

Vi på Avkalkning.se tillverkar och säljer FLR-20 både till slutkund och till våra grossister och återförsäljare både i Sverige och ute i Europa.

Lite historia om vad vi gör och varför MHD-tekniken är för bra för att vi ska låta den vara gömd för allmänheten.

Vi har lång erfarenhet av elektronik och utveckling men av helt annat slag än FLR-20 som vi tillverkar i dag.

För drygt 10 år sedan upptäckte vi MHD-tekniken av en ren slump. 

En av oss hade precis köpt en ny fastighet och märkte efter en tid att vattnet var fruktansvärt hårt och hade stora problem bl.a. med varmvattenberedaren som inte gav något vidare varmt vatten.

Rörmokaren kontaktades och han sa att det var bara att byta ut VV-beredaren. Det skulle vara det enklaste sättet att bli av med problemet på grund av att den var helt kalkangripen och igensatt. 

Efter kontroll av hur gammal VV-beredaren var visade sig att den var endast 7 år. 

Det ena ledde till det andra och efter lite forskande i hur man skulle kunna lösa upp kalken utan att behöva investera i en ny VV-beredare eller att spola hela värmesystemet med syra vilket skulle kosta ett par 1000 kronor, bokstavligt talat snubblade vi över denna lösning.

Vår tekniker Peter tog fram en ritning på hur en sådan lösning skulle kunna se ut för att passa en villa och det första provexemplaret var handlött och gjord på ett vanligt experimentkort och en Microkontroller där vi själva gjort programvaran efter studier av material från bl.a. flera amerikanska universitetsavhandlingar om hur MHD-tekniken fungerade i praktiken (men då för industriellt bruk). 

Efter en tids tester av vår prototyp blev vi överraskade över vilken effekt den induktiva pulseringen hade på vattnet och på hur mycket kalk som lösgjordes. Efter 6 månaders användning hade hela systemet i huset (inklusive VV-beredaren) vi hade som provobjekt blivit helt fritt från kalk. Hårdheten i testhusets vatten var 12 dH.

Med detta som facit satte vi den första versionen av en enkelspolig FLR i produktion i mindre skala tillverkad av oss själva i vår elektronikverkstad i Borlänge. 

Och i dag har vi tagit ett steg till med en vidareutvecklad 2-spolig version som klarar ca 9 kbm/tim/140 L/min för större villor/mindre hyreshus och mindre pooler.  

Vi tillverkar idag FLR-20 på en fabrik med mycket höga kvalitetskrav och som vi har full kontroll över i hela produktionsledet.

Efter 1000-tals sålda FLR så vet vi att tekniken fungerar mycket bra i de flesta fall därför vågar vi påstå det vi gör. Vi är inte våghalsiga på något vis utan kan stå för vad vi säger genom erfarenhet.

Vattenavhärdningsprodukter som använder (MHD) Magnet-Hydro-Dynamikteknik använder alltså inga kemikalier eller salter utan fungerar genom att påverka vattnets egenskaper genom elektromagnetism i induktiva spolar monterade utanpå eller inuti ett vattenrör.

Denna teknik är en erkänd vetenskap runt om i världen men till synes inte i Europa. Detta har varit mycket förvånade men samtidigt är vi givetvis tacksamma för att vi i och med detta är relativt ensamma om att tillverka och marknadsföra denna teknik för vattenavhärdning både till privatanvändare och snart med EUs hjälp även för industriellt bruk.

Vi har marknadsfört vår FLR-20 i Spanien, Italien och Portugal med hjälp av Europaexportrådet under våren 2010 och på sommaren genom ett aktivt besöksprogram tillsammans med representanter, med ett mycket bra resultat speciellt i Portugal och Italien.

Vi har sett att efterfrågan för denna typ av avhärdningsprodukter med MHD-teknik har en betydande marknad att fylla både i Sverige men framför allt i Europa där miljoner hushåll lider av kalciumproblem med hårt vatten som följd. 

Många gånger är en produkt som FLR-20 fullt tillräcklig för att tillfredsställa kundens behov och likaså passa in ekonomiskt. 

En avhärdningsutrustning för 10-20.000 som måste fyllas med salt för att bibehålla effekten är en kännbar investering för många. FLR-20 gör samma jobb men till en betydligt lägre kostnad och dessutom helt underhållsfri + den 100% miljövänliga aspekten.     

FLR-20 är ett billigt och mycket kraftfullt alternativ till att använda Jonbytarteknik med salt eller enbart saltavhärdning. 

Vi satsar 100% för att göra FLR-produkterna och MHD-tekniken tillgänglig så att de når ut till den breda kundkrets som behöver ett mjukt avhärdat vatten och detta MED ETT MILJÖVÄNLIGT ALTERNATIV och en prissättning som de flesta har råd med men samtidigt ett effektivt sätt att åtgärda kalciumproblem i egna hem och inom industrin i hela EU.

Vi vet att minst 95% av våra kunder finner FLR-20 som ett välfungerande och helt underhållsfritt alternativ till att både behandla sitt vatten (avhärda) och skydda det för framtida påverkan av kalciumbeläggningar.

Vi tackar för ert förtroende.

 DECLARATION OF CONFORMITY

WE High Tech Scandinavia AB
Hugo Hedströms väg 10
SE-781 72 Borlänge Sweden

As the EU/EES/EC/EEA Authorized representative declare under our sole responsibility that the product

Model                             FLR-20

Description:

IS IN CONFORMITY WITH R&TTE DIRECTIVE: 1999/5/EC

Future Lime scale Remover and Water softener

Authorized by

Name (printed): Jonny Herlufsen

Position in company: Quality Manager

Date of issue: 12 October 2008

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.