MHD-tekniken

FLR 20 är en mikrodatorstyrd elektromagnetisk kalklösare/avhärdare

Pris 1.495 kr inkl moms och frakt och ett års återköpsgaranti!

Vi erbjuder ett 100% miljövänligt alternativ till dig som vill behandla dina kalk- och korrosionsproblem, det är även ett alternativ till att byta ut eller syrabehandla äldre korrosionsangripna vattensystem inklusive sling-varmvattenberedare i pannor.

FLR-20 arbetar med den patenterade MHD-tekniken (Magnet Hydro Dynamik) elektromagnetisk kontrollerad pulsering i vätskor.

Är du osäker på var den ska monteras för att fungera på bästa sätt? Maila foto och frågor till order@halsokosthuset.se så hjälper vi dig.

MHD-pulsering är ett effektivt sätt att behandla ditt vatten mot kalk/rost/ärg och andra beläggningar i järn-, koppar- och plaströr.

FLR-20 ger dig följande fördelar + att den rensar dina rör helt från korrosion:
• Rena vattenrör = mindre bakterietillväxt!
• Mindre energi för varmvattenproduktion!
• Bättre vattentryck i dina ledningar!
• Minimerar kalkavlagringar på diskbänkar etc.
• Renare tvätt (ett avhärdat vatten ger en bättre reaktor för tvätt/diskmedel etc).

VIKTIGT! Om FLR-20 ska användas på slutna vattenvärmesystem måste den monteras på returröret före värmepumpen.