Fördelar

MHD-tekniken har använts kommersiellt inom industri och vattenkraftproduktion i över 30 år för att rena och förhindra korrosion av olika föroreningar så som kalk/rost/ärg att fastna i vattenbärande rörsystem. DETTA HJÄLPER DIG FLR-20 ATT ÅTGÄRDA OCH FÖRHINDRA.

100% miljövänlig! MHD-tekniken är här på allvar.
10 års produktgaranti och 12 månaders pengarna-tillbaka-garanti!

OBS. Om FLR-20 ska användas på slutna vattenvärmesystem måste den monteras på returröret före värmepumpen.

FLR-20 är ett hjälpmedel för dig med hårt vatten och kalk/korrosionsproblem.

Rekommenderas också för att skydda slutna vattensystem som t.e.x värmepumpar, värmeväxlare, solceller.

Avhärdar ditt vatten, löser gammal kalk och rost i dina rör och skyddar effektivt mot ny beläggning 24 tim/dygn.

Sänk din el-förbrukning och minska dina uppvärmningskostnader.

Rena vattenrör minskar risken för bakterier att utvecklas i ditt vattensystem.

Förläng livslängden på dina vitvaror och vattenrör.

Vi ger dig 12 månaders öppet köp och fraktfritt! Betala med Klarna i vår shop.

Efter mer än 10 år av nöjda kunder och 1000-tals sålda MHD-produkter vet vi att
tekniken fungerar väl. Vi tillverkar och utvecklar MHD-tekniken för hemmahushåll.

Tänk på vår miljö och natur. FLR-20 gör jobbet helt utan salt eller andra kemikalier.

MHD-tekniken är här på allvar. Nu för att lösa dina kalk- och korrosionsproblem. Här är ett svensk företag som tillverkar MHD-produkter liknade FLR-20 men för industriellt bruk: http://www.bauer-wt.com/swe/water.php

Förläng livslängden och skydda dina vitvaror! Sänk dina el-kostnader! Håll dina vattenrör fria från rost och korrosion! Slipp kalka av din kaffebryggare och få bättre arom. Tack vare forskning och den tekniska utvecklingen är det möjligt att ta fram en bra, effektiv och kostnadseffektiv produkt för att behandla kalkproblemet och korrosion.

Livslängden på FLR-20 är minst 10 år eller mer. FLR-20 är ett 100% miljövänligt alternativ! Driftkostnad per år ca: 70 kr.

FLR-20 klarar ett vattenflöde på 140–160 L/min t.ex 4 familjshus/villor/radhus och även lägenheter, där vattenrören sitter dragna utanpå väggen (för enskilda lägenheter) eller för montering i källare (för betjäning av samtliga lägenheter) max 4 lgh per FLR-20.

• FLR-20 passar lika bra hemma som i sommarstugan.
• FLR-20 är mycket enkel att montera själv (ingen fack hjälp är nödvändig).
• FLR-20 kan med fördel komplettera redan befintligt avhärdnings filter.
• FLR-20 STOPPAR rensar och förhindrar fortsatt korrosion i järnrör.

FLR-20 passar mycket bra som ett komplement för att behandla vatten som förbikopplas en konventionell avhärdaranläggning så som jonbytarfilter etc. På detta sätt kommer även vattnet som förbikopplas jonbytarfiltret att kunna användas utan problem med kalkavlagringar som fastnar i duschar, kranfilter mm. FLR-20 arbetar med den patenterade (MHD) Micro Hydro Dynamic tekniken. Samma teknik som används i t.ex. din mikrovågsugn, induktionshäll etc.

Denna vetenskap tillämpas genom att man skickar svaga elektriska (kontrollerade) signaler via en induktiv spole lindad runt röret vari vätskan finns som ska behandlas. Signalen består av en frekvensmodulerad (FM) kurvform och (AM) bandbredd + tid.

Signalen skapar ett dynamiskt område genom de induktiva spolarna som är placerade runt röret, och vidare in till vätskan, och ändrar därigenom uppbyggnaden på kalciumkarbonatets kristaller. Detta leder till att kalken förlorar sin fästförmåga, och följer med vattnet i ut i avloppet. Ytan på järnrör reagerar också positivt genom att rosten lossnar och en skyddande tunn svart hinna bildas som förhindrar fortsatt korrosion. Vattnet behåller alltså samma kalk- och mineralhalt som innan, men kalken förlorar sina negativa förmågor, som att hindra tvål från att löddra och att ge beläggningar i rör och ytor vattnet kommer i kontakt med.

Även gamla kalkbeläggningar lossnar. Under de första månaderna kommer du att behöva rengöra silar i kranar, duschmunstycken etc, oftare än vanligt. Detta är en indikation så god som någon på att processen i FLR-20 fungerar.

FLR-20 ger en TEMPORÄR HÖJNING AV KALCIUM under en begränsad tid då den gamla kalken i dina rör etc lossnar.

Denna teknik går inte att jämföra med den mycket vanliga (och inte så effektiva) statiska kalkmagneten, som utnyttjar ett statiskt polvänt magnetfält av 2 stycken magnet-halvor som monteras på röret.

Även om det ibland kan ta några månader innan FLR-20 uppnår full effekt (beroende på hur hårt angripet ditt vattensystem är), brukar våra kunder märka redan inom loppet av ett par veckor efter installation att mindre diskmedel krävs för maskindisk, mindre tvål och schampo krävs för dusch och bad, tvätten doftar rent och fräschare och till och med att kaffe och te får en helt annan arom och smakar bättre.

Kemisk förklaring av kalk.
Av Madeleine Hägbom, Laborant

Kalksten består huvudsakligen av kalciumkarbonat, CaCO3, d v s en kalciumjon och en karbonatjon.

Kalcium är jordens femte vanligaste grundämne – halten uppgår till 3,6% – men förekommer i naturen endast i mer eller mindre stabila föreningar, varav kalciumkarbonat, eller kalkspat eller kalcit (kärt barn har många namn), är en.

De viktigaste mineralerna efter kalciumkarbonat är kalciumsulfat, CaSO42H2O (som exempelvis finns i alabaster) och flusspat, CaF2, kalciumfluorid.

Kalcium är en silvervit, alkalisk jordartsmetall med atomnummer 20 i det periodiska systemet, atomvikt 40, smältpunkt vid 871°C och kokpunkt vid 1482°C.

Den rena metallen kalcium har inte varit känd längre än i 200 år.

Första gången någon framställde rent kalcium var 1808. I dag framställs rent kalcium med elektrolys av en smälta av saltet kalciumklorid.

Kalciumjoner reagerar lätt med andra joner och dessa föreningar tillhör våra absolut viktigaste kemikalier.

Vanligt sötvatten kan innehålla rikliga mängder av kalciumjoner och då brukar man säga att vattnet är hårt.

Kalcium är ett nyttigt ämne.

Kalcium finns i både djur och växter.

Hos djur (och även människan förstås) ingår kalcium framförallt i skelettet men är även nödvändigt i processer som cellväggsbildning, celldelning, muskelfunktioner och blodlevring.

Människokroppens omsättning av kalcium styrs av två sköldkörtelhormon.

Människans dagliga behov av kalcium är drygt 1 gram.

Kalciumkarbonat är huvudingrediens i bergarter som kalksten, krita och marmor.

Kalciumkarbonat är i princip olösligt i rent vatten men löses upp av syror och neutraliserar därmed exempelvis surt vatten, vilket vi haft ganska gott om i svenska sjöar och vattendrag under efterkrigstiden.

Bränd kalk, kalciumoxid, CaO, får man genom att upphetta kalciumkarbonat till ca 1100°C enligt formeln CaCO3 + värme = CaO + CO2 (koldioxid). Bränd kalk används vid stålframställning, papperstillverkning samt vid sockerraffinering.

Släckt kalk, kalciumhydroxid, Ca(OH)2, får man genom att vattenbegjuta bränd kalk enligt formeln CaO + H2O = Ca (OH)2 + värmeenergi.

Släckt kalk är en prisbillig kemisk produkt som är en tekniskt mycket viktig bas, som bl a används till vattenrening och vid olika processer för behandling av avloppsvatten och slam.

Totalhårdhets tydning av tyska Dh skalan. Mått på kalcium och magnesium innehållet i vatten.

Allt för hög förekomst av kalcium ger kalkavlagringar överallt i ett vattensystem och i kokkärl etc.

Det ger också fläckar på alla ytor det kommer i kontakt med likaså maskiner varmvattenberedarens värme element och så vidare.

Vid tvätt i hårt vatten kan åtgången av tvättmedel öka med mer än 50 %.

Hårdheten i vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader dH. 1 dH grad motsvarar 10 mg kalk/liter räknat som CaO.

Om hårdhetsgarden understiger 2 grader dH räknas vattnet som mycket mjukt. Bedömningen mjukt gäller mellan 2-4 grader dH.

Medelhårt mellan 5–9
Mellanhårt mellan 10–20.
Mycket hårt 21 och högre.

Välkommen till FRAMTIDEN